Groot Hermana

Vorige pagina

Groot Hermana

Na een paar stille jaren wordt het woningbouwplan Groot Hermana weer opgepakt. Fase 2 wordt verder ontwikkeld door de gemeente Het Bildt en biedt ruimte aan zo’n 21 woningen op ruime kavels vanaf 390 m². In Groot Hermana fase 1 zijn al 31 huizen gebouwd.

Aan de noordoostkant van het dorp Minnertsga komt de tweede fase van de woonwijk Groot Hermana. In Groot Hermana kun je dorps wonen en door grote kavels ervaar je het gevoel van de weidsheid van de Friese kleigronden. In Minnertsga, vlak aan de Waddenzee ervaar je ruimte, licht en luchten. Hier komt de schoonheid van het Friese open landschap en wonen samen.

Leuk om te weten. Volgens de legenden bestond er in de 8e eeuw al een stins bij het dorp. De eerste echte aanwijzingen van de state Groot Hermana stammen pas uit de 14e eeuw. Rond 1700 werd de stins, met gracht en singel eromheen afgebroken. In het woningbouwplan Groot Hermana verwijzen onderdelen van de stedenbouwkundige opzet naar deze gracht en singelstructuur uit het verleden.

Eigenweids wonen

Minnertsga ligt in het weidse en open landschap aan de voormalige zeebodem van de oude Middelsee.

De vroegere kwelders zijn nu, met dank aan het Waddenzeeklimaat, agrarische percelen waar aardappels, groenten en de zuivel van Friese koeien worden geproduceerd. In het voorjaar zien we op de uitgestrekte velden weidevogels als de grutto en kievit hun ‘broedsjes’ leggen. In dit open landschap kun je op elk tijdstip van de dag genieten van de mooie luchten. De luchten en het licht van de Waddenkust waar kunstenaars erg enthousiast van kunnen worden.

Interesse in één van de kavels?

Wacht niet langer en neem direct contact op door gebruik te maken van ons contactformulier.